Looking for sharepoint Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for sharepoint Keywords? Try Ask4Keywords

sharepointSharePoint 2013-klient-sidåtergivning


Introduktion

Client Side Rendering (CSR) är ett nytt koncept som introduceras i SharePoint 2013. Det ger dig en mekanism som låter dig använda din egen utgångs rendering för en uppsättning kontroller som är värd på en SharePoint-sida (listvyer, listformer och sökresultat). Client Site Rendering är helt enkelt när data transformeras med klienten snarare än servern. Detta innebär att använda teknik på klientsidan, som HTML och JavaScript, snarare än att behöva skriva XSLT.

SharePoint 2013-klient-sidåtergivning Relaterade exempel