Looking for terminal Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for terminal Keywords? Try Ask4Keywords

terminalKomma igång med terminal


Anmärkningar

Terminal är den inbyggda terminalemulator som är standard på Apple-datorer.

Terminal ger användaren åtkomst till kommandoradsgränssnittet (CLI) för macOS. Terminal är skriven i C och mål C och har utvecklats för att vara mycket anpassningsbar. Användare kan välja att använda en mängd olika skal i terminalen och kan anpassa utseende och känsla i Terminal > Preferences .

Terminalanvändare har tillgång till specialkommandon som interagerar med macOS API: er samt bekanta unix-kommandon.

Installation eller installation

Terminal kräver ingen installation eller installation och kan hittas som standard.

Mac OS

Terminal finns som standard i macOS och kan hittas i programkatalogen ( Applications > Utilities > Terminal.app ).

Linux (Ubuntu)

För att öppna din terminal trycker du på CTRL + ALT + T Eller sök i enhetsstreck.

Windows

Windows 10 stöder bash-terminal som kan installeras i utvecklarutgåvan.