three.jsTexturer och material


Introduktion

En trevlig introduktion till material och strukturer.

Diffusa, stumpa, speciella och transparenta strukturer.

parametrar

Parameter detaljer
Färg Numeriskt värde för RGB-komponenten i färgen.
intensitet Numeriskt värde för ljusets styrka / intensitet.
FOV Vertikalt synfält för kamerafrustum.
aspekt Kameraformat bildförhållande.
nära Kamerahus nära planet.
långt Camera frustum far plan.
radie sfärradie. Standard är 50.
widthSegments antal horisontella segment. Minsta värde är 3 och standardvärdet är 8.
heightSegments antal vertikala segment. Minsta värde är 2 och standardvärdet är 6.
phiStart ange horisontell startvinkel. Standard är 0.
phiLength specificera horisontell svepvinkelstorlek. Standard är Math.PI * 2.
thetaStart ange vertikal startvinkel. Standard är 0.
thetaLength specificera vertikal svepvinkelstorlek. Standard är Math.PI.

Anmärkningar

Texturer och material Relaterade exempel