coldfusionAan de slag met coldfusion


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat coldfusion is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen coldfusion vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Aangezien de documentatie voor coldfusion nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

versies

Versie Publicatiedatum
Cold Fusion versie 1.0 1995/07/02
Cold Fusion versie 1.5 1996-01-01
Cold Fusion versie 2.0 1996/10/01
Cold Fusion versie 3.0 1997/06/01
Cold Fusion-versie 3.1 1998-01-01
ColdFusion-versie 4.0 1998-11-01
ColdFusion-versie 4.5.1 1999/11/01
ColdFusion versie 5.0 2001-06-01
ColdFusion MX versie 6.0 2002-05-01
ColdFusion MX-versie 6.1 2003-07-01
ColdFusion MX 7 2005-02-07
ColdFusion 8 2007-07-30
ColdFusion 9 2009-10-05
ColdFusion 10 2012-05-15
ColdFusion 11 2014/04/29
ColdFusion 2016 2016/02/16

Hallo Wereld

Bestand: test.cfm

Tag-implementatie

<cfoutput>Hello World!</cfoutput> 

CFScript-implementatie

<cfscript>
writeOutput("Hello World!");
</cfscript> 

Installatie of instellingen

Linux (Ubuntu) installatie

Lucee (Open Source)

ColdFusion / CFML-interpretator

Download het juiste bestand van hun site ( http://lucee.org/downloads.html) en voer hun installatieprogramma uit

wget http://cdn.lucee.org/downloader.cfm/id/155/file/lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
sudo chmod +x lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
sudo ./lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
 

Doorloop het installatieprogramma.

Nginx

Installeer Nginx op uw server

sudo apt-get install nginx
 

Bewerk uw / etc / nginx / sites-available / default

server {
  listen 80;
  server_name _;

  root /opt/lucee/tomcat/webapps/ROOT;
  index index.cfm index.html index.htm;

  #Lucee Admin should always proxy to Lucee
  location /lucee {
    include lucee.conf;
  }

  #Pretty URLs
  location / {
    try_files $uri /index.cfm$uri?$is_args$args;
    include lucee.conf;
  }

  location ~ \.cfm {
    include lucee.conf;
  }

  location ~ \.cfc {
    include lucee.conf;
  }
}
 

Bewerk /etc/nginx/lucee.conf

proxy_pass http://127.0.0.1:8888;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
 

Herlaad nginx

sudo service nginx reload
 

Ga hier naar de Lucee Server-beheerder:

127.0.0.1/lucee/admin/server.cfm
 

of

127.0.0.1:8888/lucee/admin/server.cfm
 

Uw root-webmap leeft hier:

/opt/lucee/tomcat/webapps/ROOT
 

Adobe (gesloten bron)

ColdFusion / CFML-interpretator

Download het juiste bestand van hun site ( https://www.adobe.com/products/coldfusion/download-trial/try.html) en voer hun installatieprogramma uit

wget <URL>/ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
sudo chmod +x ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
sudo ./ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
 

Doorloop het installatieprogramma. Zorg ervoor dat u de interne webserver selecteert (poort 8500)

Nginx

Installeer Nginx op uw server

sudo apt-get install nginx
 

Bewerk uw / etc / nginx / sites-available / default

server {
  listen 80;
  server_name _;

  root /opt/coldfusion2016/cfusion/wwwroot;
  index index.cfm index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location ^~ /CFIDE/administrator {
    deny all;
  }

  location ~* \.(cfm|cfml|cfc|html)$ {
    include /etc/nginx/conf/dc_tomcat_connector.conf;
  }

  location ^~ /rest {
    include tomcatconf;
  }
}
 

Bewerk /etc/nginx/tomcat.conf

proxy_pass http://127.0.0.1:8500;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $http_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 

Herlaad nginx

sudo service nginx reload
 

Open hier de Adobe ColdFusion Server-beheerder:

127.0.0.1:8500/CFIDE/administrator/index.cfm
 

Uw root-webmap leeft hier:

/opt/coldfusion2016/cfusion/wwwroot