coldfusionVariabelen


parameters

Attribuut Beschrijving
naam (Vereist) Naam van de parameter / variabele.
standaard (Optioneel) Waarde om de parameter in te stellen als deze niet bestaat.
max (Optioneel) De maximale geldige waarde; alleen gebruikt voor bereikvalidatie.
min (Optioneel) De minimale geldige waarde; alleen gebruikt voor bereikvalidatie.
patroon (Optioneel) Een reguliere JavaScript-expressie die moet overeenkomen met de parameter; alleen gebruikt voor validatie van regex of regular_expression.
type (Optioneel) Het geldige formaat voor de gegevens.

Variabelen Gerelateerde voorbeelden