coldfusionColdFusion-arrays


Syntaxis

  • ArrayNew (dimensie, is gesynchroniseerd)

parameters

Naam Beschrijving
Dimensie Aantal dimensies in nieuwe array: 1, 2 of 3
isSynchronized Wanneer false , wordt een niet-gesynchroniseerde array gemaakt. Wanneer true , retourneert de functie een gesynchroniseerde array.

Opmerkingen

In een gesynchroniseerde array hebben meer dan twee threads geen toegang tot de array tegelijkertijd. Andere threads moeten wachten tot de actieve thread zijn taak heeft voltooid, wat resulteert in aanzienlijke prestaties.

In de ColdFusion-release 2016 kunt u een niet-gesynchroniseerde array gebruiken en meerdere threads tegelijkertijd toegang geven tot hetzelfde arrayobject.

ColdFusion-arrays Gerelateerde voorbeelden