backbone.jsModel


Składnia

  • var MyModel = Backbone.Model.extend (właściwości, [classProperties]); // Utwórz model niestandardowy
  • var model = new Backbone.Model ([atrybuty], [opcje]); // Utwórz obiekt modelu

Parametry

Parametr Detale
nieruchomości Właściwości wystąpienia
classProperties Opcjonalny. Właściwości, które istnieją i są współużytkowane z każdą instancją modelu tego typu.
atrybuty Opcjonalny. Początkowe wartości attributes modelu. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, model zostanie zainicjowany przy użyciu wartości określonych we właściwości defaults modelu.
opcje Opcjonalny. Obiekt służący do konfiguracji modelu, a następnie przekazywany do funkcji initialize .

Model Powiązane przykłady