coldfusionRozpoczęcie pracy z coldfusion


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest coldfusion i dlaczego deweloper może chcieć z niego skorzystać.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w ramach coldfusion i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla coldfusion jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Wersja Data wydania
Cold Fusion wersja 1.0 1995-07-02
Wersja Cold Fusion 1.5 1996-01-01
Cold Fusion wersja 2.0 1996-10-01
Cold Fusion wersja 3.0 01.06.1997
Wersja Cold Fusion 3.1 01.01.1998
ColdFusion wersja 4.0 01.11.1998
Wersja ColdFusion 4.5.1 1999-11-01
ColdFusion wersja 5.0 2001-06-01
ColdFusion MX wersja 6.0 2002-05-01
ColdFusion MX wersja 6.1 2003-07-01
ColdFusion MX 7 2005-02-07
ColdFusion 8 2007-07-30
ColdFusion 9 2009-10-05
ColdFusion 10 15.05.2012
ColdFusion 11 2014-04-29
ColdFusion 2016 16.02.2016

Witaj świecie

Plik: test.cfm

Implementacja tagów

<cfoutput>Hello World!</cfoutput> 

Implementacja CFScript

<cfscript>
writeOutput("Hello World!");
</cfscript> 

Instalacja lub konfiguracja

Instalacja Linux (Ubuntu)

Lucee (Open Source)

ColdFusion / CFML Interpretor

Pobierz odpowiedni plik ze swojej strony ( http://lucee.org/downloads.html) i uruchom instalator

wget http://cdn.lucee.org/downloader.cfm/id/155/file/lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
sudo chmod +x lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
sudo ./lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
 

Przejdź przez instalatora.

Nginx

Zainstaluj Nginx na swoim serwerze

sudo apt-get install nginx
 

Edytuj / etc / nginx / sites-available / default

server {
  listen 80;
  server_name _;

  root /opt/lucee/tomcat/webapps/ROOT;
  index index.cfm index.html index.htm;

  #Lucee Admin should always proxy to Lucee
  location /lucee {
    include lucee.conf;
  }

  #Pretty URLs
  location / {
    try_files $uri /index.cfm$uri?$is_args$args;
    include lucee.conf;
  }

  location ~ \.cfm {
    include lucee.conf;
  }

  location ~ \.cfc {
    include lucee.conf;
  }
}
 

Edytuj /etc/nginx/lucee.conf

proxy_pass http://127.0.0.1:8888;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
 

Przeładuj nginx

sudo service nginx reload
 

Uzyskaj dostęp do administratora Lucee Server tutaj:

127.0.0.1/lucee/admin/server.cfm
 

lub

127.0.0.1:8888/lucee/admin/server.cfm
 

Twój główny katalog internetowy znajduje się tutaj:

/opt/lucee/tomcat/webapps/ROOT
 

Adobe (zamknięte źródło)

ColdFusion / CFML Interpretor

Pobierz odpowiedni plik ze swojej strony ( https://www.adobe.com/products/coldfusion/download-trial/try.html) i uruchom instalator

wget <URL>/ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
sudo chmod +x ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
sudo ./ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
 

Przejdź przez instalatora. Upewnij się, że wybrałeś wewnętrzny serwer WWW (port 8500)

Nginx

Zainstaluj Nginx na swoim serwerze

sudo apt-get install nginx
 

Edytuj / etc / nginx / sites-available / default

server {
  listen 80;
  server_name _;

  root /opt/coldfusion2016/cfusion/wwwroot;
  index index.cfm index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location ^~ /CFIDE/administrator {
    deny all;
  }

  location ~* \.(cfm|cfml|cfc|html)$ {
    include /etc/nginx/conf/dc_tomcat_connector.conf;
  }

  location ^~ /rest {
    include tomcatconf;
  }
}
 

Edytuj /etc/nginx/tomcat.conf

proxy_pass http://127.0.0.1:8500;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $http_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 

Przeładuj nginx

sudo service nginx reload
 

Uzyskaj dostęp do administratora Adobe ColdFusion Server tutaj:

127.0.0.1:8500/CFIDE/administrator/index.cfm
 

Twój główny katalog internetowy znajduje się tutaj:

/opt/coldfusion2016/cfusion/wwwroot