Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django Instalowanie i konfigurowanie projektu django za pomocą Cookiecutter


Przykład

Oto warunki wstępne instalacji Cookiecutter:

  • pypeć
  • virtualenv
  • PostgreSQL

Utwórz virtualenv dla swojego projektu i aktywuj go:

$ mkvirtualenv <virtualenv name>
$ workon <virtualenv name>

Teraz zainstaluj Cookiecutter, używając:

$ pip install cookiecutter

Zmień katalogi na folder, w którym chcesz żyć. Teraz wykonaj następujące polecenie, aby wygenerować projekt django:

$ cookiecutter https://github.com/pydanny/cookiecutter-django.git

To polecenie uruchamia cookiecutter z repozytorium cookiecutter-django, prosząc nas o podanie szczegółów dotyczących projektu. Naciśnij „enter” bez wpisywania czegokolwiek, aby użyć wartości domyślnych, które są wyświetlane w [nawiasach] po pytaniu.

project_name [project_name]: example_project
repo_name [example_project]: 
author_name [Your Name]: Atul Mishra
email [Your email]: abc@gmail.com
description [A short description of the project.]: Demo Project
domain_name [example.com]: example.com
version [0.1.0]: 0.1.0
timezone [UTC]: UTC
now [2016/03/08]: 2016/03/08
year [2016]: 2016
use_whitenoise [y]: y
use_celery [n]: n
use_mailhog [n]: n
use_sentry [n]: n
use_newrelic [n]: n
use_opbeat [n]: n
windows [n]: n
use_python2 [n]: n

Więcej szczegółów na temat opcji generowania projektu można znaleźć w oficjalnej dokumentacji. Projekt jest teraz skonfigurowany.