Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django Określanie niestandardowego modelu użytkownika


Przykład

Wbudowany model Django User nie zawsze jest odpowiedni dla niektórych rodzajów projektów. W niektórych witrynach bardziej sensowne może być na przykład użycie adresu e-mail zamiast nazwy użytkownika.

Możesz zastąpić domyślny model User dodając dostosowany model User do ustawienia AUTH_USER_MODEL w pliku ustawień projektów:

AUTH_USER_MODEL = 'myapp.MyUser'

Należy pamiętać , że zaleca się utworzenie AUTH_USER_MODEL przed utworzeniem jakichkolwiek migracji lub uruchomieniem manage.py migrate po raz pierwszy. Z powodu ograniczeń synamicznej funkcji zależności Django.

Na przykład na swoim blogu możesz chcieć, aby inni autorzy mogli logować się przy użyciu adresu e-mail zamiast zwykłej nazwy użytkownika, dlatego tworzymy niestandardowy model User z adresem e-mail jako USERNAME_FIELD :

from django.contrib.auth.models import AbstractBaseUser

class CustomUser(AbstractBaseUser):
   email = models.EmailField(unique=True)
   
   USERNAME_FIELD = 'email'

Dziedzicząc AbstractBaseUser , możemy zbudować zgodny model User . AbstractBaseUser zapewnia podstawową implementację modelu User .

Aby Django manage.py createsuperuser wiedziała, które inne pola są wymagane, możemy określić pole REQUIRED_FIELDS . Ta wartość nie ma wpływu na inne części Django!

class CustomUser(AbstractBaseUser):
  ...
  first_name = models.CharField(max_length=254)
  last_name = models.CharField(max_length=254)
  ...
  REQUIRED_FIELDS = ['first_name', 'last_name']

Aby zachować zgodność z inną częścią Django, nadal musimy określić wartość is_active , funkcje get_full_name() i get_short_name() :

class CustomUser(AbstractBaseUser):
  ...
  is_active = models.BooleanField(default=False)
  ...
  def get_full_name(self):
    full_name = "{0} {1}".format(self.first_name, self.last_name)
    return full_name.strip()

  def get_short_name(self):
    return self.first_name

Powinieneś także utworzyć niestandardowego UserManager User dla swojego modelu User , który pozwoli Django na użycie funkcji create_user() i create_superuser() :

from django.contrib.auth.models import BaseUserManager

class CustomUserManager(BaseUserManager):
  def create_user(self, email, first_name, last_name, password=None):
    if not email:
      raise ValueError('Users must have an email address')

    user = self.model(
      email=self.normalize_email(email),
    )

    user.set_password(password)
    user.first_name = first_name
    user.last_name = last_name
    user.save(using=self._db)
    return user

  def create_superuser(self, email, first_name, last_name, password):
    user = self.create_user(
      email=email,
      first_name=first_name,
      last_name=last_name,
      password=password,
    )

    user.is_admin = True
    user.is_active = True
    user.save(using=self.db)
    return user