Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django Odwoływanie się do modelu użytkownika


Przykład

Twój kod nie będzie działał w projektach, w których odwołujesz się do modelu User ( i gdzie zmieniono ustawienie AUTH_USER_MODEL ) bezpośrednio.

Na przykład: jeśli chcesz utworzyć model Post dla bloga z niestandardowym modelem User , określ niestandardowy model User następujący sposób:

from django.conf import settings
from django.db import models

class Post(models.Model):
    author = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE)