Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django Dziedziczenie sygnałów w modelach rozszerzonych


Przykład

Sygnały Django są ograniczone do dokładnych podpisów klas podczas rejestracji, a zatem modele podklas nie są natychmiast rejestrowane na tym samym sygnale.

Weźmy na przykład ten model i sygnał

class Event(models.Model):
  user = models.ForeignKey(User)


class StatusChange(Event):
  ...


class Comment(Event):
  ...


def send_activity_notification(sender, instance: Event, raw: bool, **kwargs):
  """
  Fire a notification upon saving an event
  """

  if not raw:
    msg_factory = MessageFactory(instance.id)
    msg_factory.on_activity(str(instance))
post_save.connect(send_activity_notification, Event)

W przypadku modeli rozszerzonych należy ręcznie dołączyć sygnał do każdej podklasy, w przeciwnym razie nie zostanie to zrealizowane.

post_save.connect(send_activity_notification, StatusChange)
post_save.connect(send_activity_notification, Comment)

W Pythonie 3.6 możesz wykorzystać dodatkowe metody klas wbudowane w klasy, aby zautomatyzować to wiązanie.

class Event(models.Model):

  @classmethod
  def __init_subclass__(cls, **kwargs):
    super().__init_subclass__(**kwargs)
    post_save.connect(send_activity_notification, cls)