Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django Włącz obsługę strefy czasowej


Przykład

Najpierw jest pierwszy, upewnij się, że USE_TZ = True w pliku settings.py . TIME_ZONE także domyślną wartość strefy czasowej na TIME_ZONE przykład TIME_ZONE='UTC' . Zobacz pełną listę stref czasowych tutaj .

Jeśli USE_TZ ma wartość False, TIME_ZONE będzie strefą czasową, której Django użyje do przechowywania wszystkich czasów danych. Gdy USE_TZ jest włączone, TIME_ZONE jest domyślną strefą czasową, której Django użyje do wyświetlania czasów danych w szablonach i interpretacji czasów danych wprowadzonych w formularzach.

Przy włączonej obsłudze stref czasowych django będzie przechowywać dane datetime w bazie danych jako strefa czasowa UTC