Looking for elasticsearch Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for elasticsearch Keywords? Try Ask4Keywords

ElasticsearchInterfejs Python


Parametry

Parametr Detale
zastępy niebieskie Tablica hostów w postaci obiektu zawierającego klucze host i port . Domyślnym host jest „localhost”, a port to 9200. Przykładowy wpis wygląda następująco: [{"host": "ip of es server", "port": 9200}]
sniff_on_start Wartość logiczna, jeśli chcesz, aby klient wąchał węzły podczas uruchamiania, wąchanie oznacza pobranie listy węzłów w klastrze elasticsearch
sniff_on_connection_fail Wartość logiczna wyzwalania wykrywania, jeśli połączenie nie powiedzie się, gdy klient jest aktywny
sniffer_timeout różnica czasu w sekundach między każdym wąchaniem
sniff_timeout czas na pojedyncze żądanie wąchania w kilka sekund
retry_on_timeout Booelan, jeśli klient powinien przekroczyć limit czasu wyzwalania kontaktu z innym węzłem elasticsearch lub po prostu wyrzucić błąd
http_auth Podstawowe uwierzytelnianie HTTP można podać tutaj w formie username:password

Interfejs Python Powiązane przykłady