Looking for rx-java Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for rx-java Keywords? Try Ask4Keywords

rx-javaTematy


Składnia

  • Temat <T, R> podmiot = AsyncSubject.create (); // Domyślny AsyncSubject
  • Temat <T, R> podmiot = BehaviorSubject.create (); // Default BehaviorSubject
  • Subject <T, R> subject = PublishSubject.create (); // Domyślny PublishSubject
  • Subject <T, R> subject = ReplaySubject.create (); // Domyślny obiekt ReplaySubject
  • mySafeSubject = new SerializedSubject (unSafeSubject); // Konwertuj unsafeSubject na safeSubject - ogólnie w przypadku tematów wielowątkowych

Parametry

Parametry Detale
T. Rodzaj wejścia
R Typ wyjścia

Uwagi

Ta dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i objaśnienia dotyczące Subject . Więcej informacji i dalsze informacje można znaleźć w oficjalnej dokumentacji .

Tematy Powiązane przykłady