coldfusionKomma igång med kallfusion


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad kallfusion är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom kallfusion och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för kallfusion är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

versioner

Version Utgivningsdatum
Cold Fusion version 1.0 1995/07/02
Cold Fusion version 1.5 1996-01-01
Cold Fusion version 2.0 1996-10-01
Cold Fusion version 3.0 1997/06/01
Cold Fusion version 3.1 1998-01-01
ColdFusion version 4.0 1998-11-01
ColdFusion version 4.5.1 1999-11-01
ColdFusion version 5.0 2001-06-01
ColdFusion MX version 6.0 2002-05-01
ColdFusion MX version 6.1 2003-07-01
ColdFusion MX 7 2005-02-07
ColdFusion 8 2007-07-30
ColdFusion 9 2009-10-05
ColdFusion 10 2012-05-15
ColdFusion 11 2014/04/29
ColdFusion 2016 2016/02/16

Hej världen

Fil: test.cfm

Implementering av tagg

<cfoutput>Hello World!</cfoutput> 

CFScript-implementering

<cfscript>
writeOutput("Hello World!");
</cfscript> 

Installation eller installation

Linux (Ubuntu) installation

Lucee (Open Source)

ColdFusion / CFML-tolkare

Ladda ner rätt fil från deras webbplats ( http://lucee.org/downloads.html) och kör deras installationsprogram

wget http://cdn.lucee.org/downloader.cfm/id/155/file/lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
sudo chmod +x lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
sudo ./lucee-5.0.0.252-pl0-linux-x64-installer.run
 

Gå igenom installationsprogrammet.

Nginx

Installera Nginx på din server

sudo apt-get install nginx
 

Redigera din / etc / nginx / sites-available / default

server {
  listen 80;
  server_name _;

  root /opt/lucee/tomcat/webapps/ROOT;
  index index.cfm index.html index.htm;

  #Lucee Admin should always proxy to Lucee
  location /lucee {
    include lucee.conf;
  }

  #Pretty URLs
  location / {
    try_files $uri /index.cfm$uri?$is_args$args;
    include lucee.conf;
  }

  location ~ \.cfm {
    include lucee.conf;
  }

  location ~ \.cfc {
    include lucee.conf;
  }
}
 

Redigera /etc/nginx/lucee.conf

proxy_pass http://127.0.0.1:8888;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
 

Ladda om nginx

sudo service nginx reload
 

Gå till Lucee Server-administratören här:

127.0.0.1/lucee/admin/server.cfm
 

eller

127.0.0.1:8888/lucee/admin/server.cfm
 

Din rotwebbkatalog bor här:

/opt/lucee/tomcat/webapps/ROOT
 

Adobe (stängd källa)

ColdFusion / CFML-tolkare

Ladda ner lämplig fil från deras webbplats ( https://www.adobe.com/products/coldfusion/download-trial/try.html) och kör deras installationsprogram

wget <URL>/ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
sudo chmod +x ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
sudo ./ColdFusion_2016_WWEJ_linux64.bin
 

Gå igenom installationsprogrammet. Se till att du väljer den interna webbservern (port 8500)

Nginx

Installera Nginx på din server

sudo apt-get install nginx
 

Redigera din / etc / nginx / sites-available / default

server {
  listen 80;
  server_name _;

  root /opt/coldfusion2016/cfusion/wwwroot;
  index index.cfm index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location ^~ /CFIDE/administrator {
    deny all;
  }

  location ~* \.(cfm|cfml|cfc|html)$ {
    include /etc/nginx/conf/dc_tomcat_connector.conf;
  }

  location ^~ /rest {
    include tomcatconf;
  }
}
 

Redigera /etc/nginx/tomcat.conf

proxy_pass http://127.0.0.1:8500;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $http_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 

Ladda om nginx

sudo service nginx reload
 

Gå till Adobe ColdFusion Server-administratören här:

127.0.0.1:8500/CFIDE/administrator/index.cfm
 

Din rotwebbkatalog bor här:

/opt/coldfusion2016/cfusion/wwwroot