cucumberInstallera gurka-plugin i Intellij


Introduktion

Cucumber-plugins för IntelliJ IDEA erbjuder praktiska IDE-funktioner för att arbeta med Gherkin-funktionsfiler i ett IntelliJ-projekt med Cucumber-ramverket. Plugins är tillgängliga för Java-, Scala- eller Groovy-språk.

Anmärkningar

Cucumber for Java IntelliJ-plugin erbjuder IDE-funktioner för bekvämt att utveckla med Cucumber, inklusive

  • Gherkin-steggenerering för oimplementerade steg
  • Gherkin stegkod slutförd
  • Steg-till-limmetodkodhoppning
  • Gherkin-syntaxmarkering i ".feature" -filer som matchar stegregex

och andra praktiska funktioner.

Installera gurka-plugin i Intellij Relaterade exempel