Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django Installera och ställa in django-projektet med hjälp av Cookiecutter


Exempel

Följande är förutsättningarna för installation av Cookiecutter:

  • pip
  • virtualenv
  • PostgreSQL

Skapa en virtualenv för ditt projekt och aktivera det:

$ mkvirtualenv <virtualenv name>
$ workon <virtualenv name>

Installera nu Cookiecutter med:

$ pip install cookiecutter

Byt kataloger till mappen där du vill att ditt projekt ska bo. Kör nu följande kommando för att generera ett django-projekt:

$ cookiecutter https://github.com/pydanny/cookiecutter-django.git

Detta kommando kör cookiecutter med cookiecutter-django-repo och ber oss att ange projektspecifika detaljer. Tryck på "enter" utan att skriva något för att använda standardvärdena, som visas i [parentes] efter frågan.

project_name [project_name]: example_project
repo_name [example_project]: 
author_name [Your Name]: Atul Mishra
email [Your email]: abc@gmail.com
description [A short description of the project.]: Demo Project
domain_name [example.com]: example.com
version [0.1.0]: 0.1.0
timezone [UTC]: UTC
now [2016/03/08]: 2016/03/08
year [2016]: 2016
use_whitenoise [y]: y
use_celery [n]: n
use_mailhog [n]: n
use_sentry [n]: n
use_newrelic [n]: n
use_opbeat [n]: n
windows [n]: n
use_python2 [n]: n

Mer information om projektgenerationsalternativ finns i den officiella dokumentationen. Projektet är nu inställt.