Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django Aktivera stöd för tidszon


Exempel

Först är först, se till att USE_TZ = True i filen settings.py . Ställ också in ett standardtidszonvärde till TIME_ZONE som TIME_ZONE='UTC' . Visa en komplett lista med tidszoner här .

Om USE_TZ är falskt kommer TIME_ZONE att vara den tidszon som Django kommer att använda för att lagra alla tidpunkter. När USE_TZ är aktiverat är TIME_ZONE den standardtidszon som Django kommer att använda för att visa datatider i mallar och för att tolka datatider som anges i formulär.

Med tidszonstöd aktiverat kommer django att lagra datetime i databasen som tidszon UTC