Looking for elasticsearch Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for elasticsearch Keywords? Try Ask4Keywords

ElasticsearchPython-gränssnitt


parametrar

Parameter detaljer
värdar Array av värdar i form av objekt som innehåller nycklar host och port . Default host är 'localhost' och port är 9200. En provinmatning ser ut som [{"host": "ip of es server", "port": 9200}]
sniff_on_start Boolean om du vill att klienten ska sniffa noder vid start, sniffning betyder att få en lista över noder i elasticsearch-klustret
sniff_on_connection_fail Boolean för att utlösa sniffning om anslutningen misslyckas när klienten är aktiv
sniffer_timeout tidsskillnad i sekunder mellan varje sniff
sniff_timeout tid för en enda begäran om att sniffa på några sekunder
retry_on_timeout Booelan för om klienten skulle timeout trigga kontakta en annan elasticsearch-nod eller bara kasta fel
http_auth Grundläggande http-autentisering kan tillhandahållas här i form av username:password

Python-gränssnitt Relaterade exempel