Looking for sharepoint Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for sharepoint Keywords? Try Ask4Keywords

sharepointArbeta med Managed Client Side Object Model (CSOM)


Anmärkningar

  • De flesta exempel är från MSDN .
  • För att skapa en .NET-hanterad klientapplikation som använder klientobjektmodellen måste du ange referenser till två klientbiblioteks-DLL: Microsoft.SharePoint.Client.dll och Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll. Du kan hitta den i% ProgramFiles% \ Common Files \ Microsoft Shared \ webservertillägg \ 16 \ ISAPI-mappen eller din SharePoint-server.
  • eller installera Microsoft.SharePointOnline.CSOM NuGet-paketet, som fungerar "på prem" såväl som i SP O365.
  • De flesta egenskaper är värdeegenskaper och innan du öppnar dem måste du uttryckligen ringa clientContext.Load () och clientContext.ExecuteQuery (). Mer information här: Ring Load and ExekuteQuery innan du får tillgång till värdeegenskaper

Arbeta med Managed Client Side Object Model (CSOM) Relaterade exempel