yii2Aan de slag met yii2


Opmerkingen

Yii is een generiek framework voor webprogrammering, wat betekent dat het kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van allerlei webapplicaties met behulp van PHP. Vanwege de op componenten gebaseerde architectuur en geavanceerde caching-ondersteuning, is het met name geschikt voor het ontwikkelen van grootschalige toepassingen zoals portals, forums, content management systemen (CMS), e-commerceprojecten, RESTful Web-services, enzovoort.

versies

Versie Publicatiedatum
2.0.12 2017/06/05
2.0.11 2017/02/01
2.0.10 2016/10/20
2.0.9 2016/07/11
2.0.8 2016/04/28
2.0.7 2016/02/14
2.0.6 2015/08/06
2.0.5 2015/07/11
2.0.4 2015/05/10
2.0.3 2015/03/01
2.0.2 2015/01/11
2.0.1 2014/12/07
2.0.0 2014/10/12

Installeer Yii2 Advanced in Ubuntu

Eerst moeten we de componist installeren. Stappen om componist te installeren Composer installeren.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
 

Wijzig nu de map:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
 

Controleer componist aan het werk

composer
 

Nu is Composer geïnstalleerd.

Er zijn twee manieren om Yii2 vooraf te installeren.

1.Installeren vanuit een archiefbestand

Ontvang zip-bestand van onderstaande link.

Pak het uit in de doelmap, bijvoorbeeld /var/www/html .

https://github.com/yiisoft/yii2/releases/download/2.0.8/yii-advanced-app-2.0.8.tgz

Ga naar de map 'Geavanceerd'. Handmatig verplaatsen of typ onderstaande opdracht.

cd advanced
 

Voer onderstaande opdracht uit.

php init
 

2. Installeren via Composer

Installeren via componist vereist github-authenticatietoken. Voor token moet u zich aanmelden op GitHub.

Na aanmelding kunt u uw token genereren:

Stappen om een token te genereren

 1. Klik in de rechterbovenhoek van een pagina op uw profielfoto en klik vervolgens op Instellingen.
 2. Klik in de zijbalk met gebruikersinstellingen op Persoonlijke toegangstokens.
 3. Klik op Nieuw token genereren.
 4. Geef uw token een beschrijvende naam.
 5. Selecteer de bereiken die u aan dit token wilt toekennen.
 6. Klik op Token genereren.
 7. Kopieer het token naar uw klembord. Om veiligheidsredenen kan niemand het token opnieuw zien nadat u van deze pagina bent genavigeerd.

Referentie: https://help.github.com/articles/creating-an-access-token-for-command-line-use/


Na het genereren van token kopieert u het

Wijzig map

cd /var/www/html/
 

Voer onderstaande opdracht uit

composer config -g github-oauth.github.com <AuthToken>
 

voorbeeld:

composer config -g github-oauth.github.com f1eefb8f188c22dd6467f1883cb2615c194d1ce1
 

Installeer yii2

composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced advanced
 

Ga naar de map 'Geavanceerd'. Handmatig verplaatsen of typ onderstaande opdracht.

cd advanced
 

Voer onderstaande opdracht uit.

php init
 

Het is klaar!

Nu kunt u het controleren.

http: // localhost / geavanceerde / frontend / web

en

http: // localhost / geavanceerde / backend / web

Installatie of instellingen

Yii2 kan op twee manieren worden geïnstalleerd. Zij zijn

 1. Installeren via Composer
 2. Installeren vanuit een archiefbestand

Installeren via Composer

Composer installeren

Als u Composer nog niet hebt geïnstalleerd, kunt u dit doen door de instructies op getcomposer.org te volgen . Op Linux en Mac OS X voert u de volgende opdrachten uit:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
 

Voor Windows download en installeer je gewoon composer-setup.exe Mogelijk moet je het github API-toegangstoken configureren om de Github API-snelheidslimiet te overschrijden.

Yii installeren

Met Composer geïnstalleerd, kunt u Yii installeren door de volgende opdrachten uit te voeren in een voor het web toegankelijke map:

composer global require "fxp/composer-asset-plugin:^1.2.0"
composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic
 

voer vervolgens de volgende opdracht uit om Yii2 met basissjabloon te installeren.

composer create-project --prefer-dist --stability=dev yiisoft/yii2-app-basic basic
 

Yii2 installeren met geavanceerde sjabloonuitvoering

composer create-project --prefer-dist --stability=dev yiisoft/yii2-app-advanced advanced
cd advanced
php init
 

Maak daarna een nieuwe database en pas de componenten ['db'] configuratie in common / config / main-local.php dienovereenkomstig aan. voer vervolgens de volgende opdracht uit naar

php yii migrate
 

Installeren vanuit een archiefbestand

 1. Download het archiefbestand van Yii-download

 2. Pak het gedownloade bestand uit in een map die toegankelijk is voor het web.

 3. Wijzig het config / web.php-bestand door een geheime sleutel voor het configuratie-item cookieValidationKey in te voeren

  U kunt elk type sleutel toevoegen dat u wilt:

  'cookieValidationKey' => '',
  
  For example : xyctuyvibonp
  
  'cookieValidationKey' => 'xyctuyvibonp',
   
 //insert a secret key in the following (if it is empty) - this is required by cookie validation
'cookieValidationKey' => 'enter your secret key here',