sprite-kitRozpoczęcie pracy z zestawem ikonek


Uwagi

SpriteKit to silnik gier 2D opracowany przez Apple. Zapewnia programistom interfejsy API wysokiego poziomu i szeroki zakres funkcji. Zawiera również wewnętrzny silnik fizyki.

Jest dostępny na każdej platformie Apple

 • iOS
 • System operacyjny Mac
 • tvOS
 • watchOS (> = 3.0)

Uwaga: jeśli chcesz rozwijać się przy użyciu grafiki 3D, musisz zamiast tego użyć SceneKit.

Podstawowe elementy składowe SpriteKit to:

 • SKView : widok, w którym prezentowane są SKSceny.
 • SKScene : scena 2D, która jest prezentowana w SKView i zawiera jeden lub więcej SKSpriteNodes.
 • SKSpriteNode : indywidualny obraz 2D, który może być animowany wokół sceny.

Inne powiązane elementy składowe to:

 • SKNode: bardziej ogólny węzeł, którego można użyć w scenie do grupowania innych węzłów razem w celu bardziej złożonego zachowania.
 • SKAction: pojedyncze lub grupy działań, które są stosowane do SKNodes w celu zaimplementowania animacji i innych efektów.
 • SKPhysicsBody - umożliwia zastosowanie fizyki do SKNodes, aby umożliwić im zachowanie się w realistyczny sposób, w tym opadanie pod wpływem grawitacji, odbijanie się od siebie i podążanie trajektorią balistyczną.

Oficjalna dokumentacja .

Wersje

iOS 7.0 i nowsze

OS X 10.9 Mavericks and Later

WatchOS 3.0 i nowsze wersje

tvOS 9.0 i nowszy

Twoja pierwsza gra SpriteKit (Hello World)

Otwórz Xcode i wybierz Create a new Xcode Project .

Teraz wybierz iOS > Application po lewej stronie i Game w głównym obszarze wyboru.

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Naciśnij Dalej .

 • Wpisz w Product Name nazwę swojej pierwszej świetnej gry.
 • Do Organization Name nazwę swojej firmy (lub po prostu własne).
 • Organisation Identifier powinien zawierać odwróconą nazwę domeny ( www.yourdomain.com staje się com.yourdomain ). Jeśli nie masz domeny, napisz co chcesz (to po prostu i przetestuj).
 • Następnie wybierz Swift , SpriteKit i iPhone .

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Naciśnij Dalej .

Wybierz folder komputera Mac, w którym chcesz zapisać projekt, i kliknij Utwórz .

Gratulacje, tworzysz swoją pierwszą grę za pomocą SpriteKit! Wystarczy nacisnąć CMD + R aby uruchomić go w symulatorze!

wprowadź opis zdjęcia tutaj