ssisUtwórz plik CSV i napisz z SQL Server do tego pliku


Wprowadzenie

Przewodnik pomaga zrozumieć, jak importować dane z tabeli serwera SQL do pliku CSV / txt.

Uwagi

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie Przepływ danych i wybierz właściwość. Właściwości DefaultBufferMaxRows i DefaultBufferSize można zmienić, aby poprawić wydajność ładowania danych.
  2. Zadanie wielokrotnego przepływu danych może być wykonywane równolegle dla lepszej wydajności.
  3. Każde zadanie ma dwa strumienie sukcesu i niepowodzenia. Ważne jest, aby obsłużyć przepływ awarii, aby pakiet był bardziej niezawodny.
  4. Wewnątrz zadania przepływu danych kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską strzałkę i wybierz opcję Włącz przeglądarkę danych, aby sprawdzić przepływ danych w czasie wykonywania.
  5. Jeśli jakaś kolumna zostanie usunięta ze źródła lub miejsca docelowego, aby sprawdzić, która kolumna zostanie usunięta. Wewnątrz przepływu danych kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską strzałkę i wybierz opcję Rozwiąż odniesienia , w nowym oknie możemy zobaczyć kolumny Niezapisane dane wyjściowe (po lewej) i Nieumapowane kolumny danych wejściowych (po prawej).

Utwórz plik CSV i napisz z SQL Server do tego pliku Powiązane przykłady