Looking for django Keywords? Try Ask4Keywords

Django DateTimeField


Exempel

DateTimeField används för att lagra datumtidsvärden.

class MyModel(models.Model):
    start_time = models.DateFimeField(null=True, blank=True)
    created_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_on = models.DateTimeField(auto_now=True)

A DateTimeField har två valfria parametrar:

  • auto_now_add ställer in auto_now_add värde till aktuell datetime när objektet skapas.

  • auto_now ställer in auto_now värde till aktuell datetime varje gång fältet sparas.

Dessa alternativ och default är ömsesidigt exklusiva.