Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Maak een categorie op XCode


Voorbeeld

Categorieën bieden de mogelijkheid om wat extra functionaliteit aan een object toe te voegen zonder subklasse of het feitelijke object te wijzigen.

We willen bijvoorbeeld enkele aangepaste lettertypen instellen. Laten we een categorie maken die functionaliteit toevoegt aan de UIFont klasse. Open uw XCode-project, klik op File -> New -> File en kies Objective-C file , klik op Volgende voer uw categorienaam in en zeg "CustomFont" kies het bestandstype als Categorie en Klasse als UIFont en klik vervolgens op "Volgende" gevolgd door "Maken. "

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Verklaar de categoriemethode: -

Klik op "UIFont + CustomFonts.h" om het headerbestand van de nieuwe categorie te bekijken. Voeg de volgende code toe aan de interface om de methode te declareren.

@interface UIFont (CustomFonts)

+(UIFont *)productSansRegularFontWithSize:(CGFloat)size;

@end

Implementeer nu de categoriemethode: -

Klik op "UIFont + CustomFonts.m" om het implementatiebestand van de categorie te bekijken. Voeg de volgende code toe om een methode te maken waarmee ProductSansRegular Font wordt ingesteld.

+(UIFont *)productSansRegularFontWithSize:(CGFloat)size{
    
    return [UIFont fontWithName:@"ProductSans-Regular" size:size];
    
}

Importeer uw categorie

#import "UIFont+CustomFonts.h"

Stel nu het lettertype Label in

[self.label setFont:[UIFont productSansRegularFontWithSize:16.0]];