Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Subscripten met NSArray


Voorbeeld

Subscripten kunnen worden gebruikt om het ophalen en instellen van elementen in een array te vereenvoudigen. Gegeven de volgende array

NSArray *fruit = @[@"Apples", @"Bananas", @"Cherries"];

Deze lijn

[fruit objectAtIndex: 1];

Kan worden vervangen door

fruit[1];

Ze kunnen ook worden gebruikt om een element in een veranderlijke array in te stellen.

NSMutableArray *fruit = [@[@"Apples", @"Bananas", @"Cherries"] mutableCopy];
fruit[1] = @"Blueberries";
NSLog(@"%@", fruit[1]); //Blueberries

Als de index van het subscript gelijk is aan het aantal van de array, wordt het element aan de array toegevoegd.

Herhaalde subscripts kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot elementen van geneste arrays.

NSArray *fruit = @[@"Apples", @"Bananas", @"Cherries"];
NSArray *vegetables = @[@"Avocado", @"Beans", @"Carrots"];
NSArray *produce = @[fruit, vegetables];
    
NSLog(@"%@", produce[0][1]); //Bananas