Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Opkomen


Voorbeeld

@implemenetation Triangle

...

-(void)setAngles:(NSArray *)_angles {
  self.angles = _angles;
  
  NSAssert((self.angles.count == 3), @"Triangles must have 3 angles. Array '%@' has %i", self.angles, (int)self.angles.count);
  
  CGFloat angleA = [self.angles[0] floatValue];
  CGFloat angleB = [self.angles[1] floatValue];
  CGFloat angleC = [self.angles[2] floatValue];
  CGFloat sum = (angleA + angleB + angleC);
  NSAssert((sum == M_PI), @"Triangles' angles must add up to pi radians (180°). This triangle's angles add up to %f radians (%f°)", (float)sum, (float)(sum * (180.0f / M_PI)));
}

Deze beweringen zorgen ervoor dat je een driehoek geen onjuiste hoeken geeft, door een uitzondering te maken als je dat doet. Als ze geen uitzondering hebben gemaakt dan de driehoek, omdat ze helemaal geen echte driehoek zijn, kunnen er in de latere code enkele fouten optreden.