postgresqlAan de slag met postgresql


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat postgresql is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen postgresql vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Aangezien de documentatie voor postgresql nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

versies

Versie Publicatiedatum EOL-datum
9.6 2016/09/29 2021/09/01
9.5 2016/01/07 2021/01/01
9.4 2014/12/18 2019/12/01
9.3 2013/09/09 2018/09/01
9.2 2012-09-10 2017/09/01
9.1 2011-09-12 2016/09/01
9.0 2010-09-20 2015/09/01
8.4 2009-07-01 2014/07/01

Hoe PostgreSQL te installeren via MacPorts op OSX

Om PostgreSQL op OSX te installeren, moet u weten welke versies momenteel worden ondersteund.

Gebruik deze opdracht om te zien welke versies u beschikbaar hebt.

sudo port list | grep "^postgresql[[:digit:]]\{2\}[[:space:]]"
 

U zou een lijst moeten krijgen die er ongeveer als volgt uitziet:

postgresql80          @8.0.26     databases/postgresql80
postgresql81          @8.1.23     databases/postgresql81
postgresql82          @8.2.23     databases/postgresql82
postgresql83          @8.3.23     databases/postgresql83
postgresql84          @8.4.22     databases/postgresql84
postgresql90          @9.0.23     databases/postgresql90
postgresql91          @9.1.22     databases/postgresql91
postgresql92          @9.2.17     databases/postgresql92
postgresql93          @9.3.13     databases/postgresql93
postgresql94          @9.4.8     databases/postgresql94
postgresql95          @9.5.3     databases/postgresql95
postgresql96          @9.6beta2    databases/postgresql96
 

In dit voorbeeld de meest recente versie van PostgreSQL die wordt ondersteund in 9.6, dus dat zullen we installeren.

sudo port install postgresql96-server postgresql96
 

U ziet een installatielogboek als dit:

---> Computing dependencies for postgresql96-server
---> Dependencies to be installed: postgresql96
---> Fetching archive for postgresql96
---> Attempting to fetch postgresql96-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2 from     https://packages.macports.org/postgresql96
---> Attempting to fetch postgresql96-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2.rmd160 from https://packages.macports.org/postgresql96
---> Installing postgresql96 @9.6beta2_0
---> Activating postgresql96 @9.6beta2_0

To use the postgresql server, install the postgresql96-server port

---> Cleaning postgresql96
---> Fetching archive for postgresql96-server
---> Attempting to fetch postgresql96-server-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2 from https://packages.macports.org/postgresql96-server
---> Attempting to fetch postgresql96-server-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2.rmd160 from https://packages.macports.org/postgresql96-server
---> Installing postgresql96-server @9.6beta2_0
---> Activating postgresql96-server @9.6beta2_0

To create a database instance, after install do
 sudo mkdir -p /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
 sudo chown postgres:postgres /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
 sudo su postgres -c '/opt/local/lib/postgresql96/bin/initdb -D /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb'

---> Cleaning postgresql96-server
---> Computing dependencies for postgresql96
---> Cleaning postgresql96
---> Updating database of binaries
---> Scanning binaries for linking errors
---> No broken files found.
 

Het logboek bevat instructies voor de rest van de stappen voor installatie, dus dat doen we nu.

sudo mkdir -p /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
sudo chown postgres:postgres /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
sudo su postgres -c '/opt/local/lib/postgresql96/bin/initdb -D /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb'
 

Nu starten we de server:

sudo port load -w postgresql96-server
 

Controleer of we verbinding kunnen maken met de server:

su postgres -c psql
 

U ziet een prompt van postgres:

psql (9.6.1)
Type "help" for help.

postgres=#
 

Hier kunt u een query typen om te zien of de server actief is.

postgres=#SELECT setting FROM pg_settings WHERE name='data_directory';
 

En zie het antwoord:

        setting
------------------------------------------
/opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
(1 row)
postgres=#
 

Typ \ q om te stoppen:

postgres=#\q
 

En je bent terug bij je shell-prompt.

Gefeliciteerd! U hebt nu een actieve PostgreSQL-instantie op OS / X.

Installeer PostgreSQL van Source op Linux

Bijgebouwen:

 • GNU Make-versie> 3.80
 • een ISO / ANSI C-compiler (bijv. gcc)
 • een extractor zoals teer of gzip
 • zlib-devel
 • readline-devel oder libedit-devel

Bronnen: link naar de nieuwste bron (9.6.3)

Nu kunt u de bronbestanden uitpakken:

tar -xzvf postgresql-9.6.3.tar.gz
 

Er zijn een groot aantal verschillende opties voor de configuratie van PostgreSQL:

Volledige link naar de volledige installatieprocedure

Kleine lijst met beschikbare opties:

 • --prefix=PATH pad voor alle bestanden
 • --exec-prefix=PATH pad voor bestand van architectur-dependet
 • --bindir=PATH pad voor uitvoerbare programma's
 • --sysconfdir=PATH pad voor configuratiebestanden
 • --with-pgport=NUMBER specificeer een poort voor uw server
 • --with-perl perl ondersteuning --with-perl toevoegen
 • --with-python python ondersteuning voor --with-python toevoegen
 • --with-openssl voegt openssl-ondersteuning toe
 • --with-ldap ldap ondersteuning voor --with-ldap toevoegen
 • --with-blocksize=BLOCKSIZE instellen in KB
  • BLOCKSIZE moet een macht hebben van 2 en tussen 1 en 32
 • --with-wal-segsize=SEGSIZE ingestelde grootte van WAL- --with-wal-segsize=SEGSIZE in MB
  • SEGSIZE moet een macht van 2 zijn tussen 1 en 64

Ga naar de nieuwe map en voer het cofigurescript uit met de gewenste opties:

./configure --exec=/usr/local/pgsql
 

Voer make uit om de objectbestanden te maken

Voer make install uit om PostgreSQL te installeren vanuit de ingebouwde bestanden

Rennen make clean om op make clean

Schakel voor de extensie de map cd contrib , voer make en make install

Installeer postgresql met brew op Mac

Homebrew noemt zichzelf ' de ontbrekende pakketbeheerder voor macOS '. Het kan worden gebruikt om applicaties en bibliotheken te bouwen en te installeren. Eenmaal geïnstalleerd , kunt u de opdracht brew gebruiken om PostgreSQL en zijn afhankelijkheden als volgt te installeren:

brew update
brew install postgresql
 

Homebrew installeert over het algemeen de nieuwste stabiele versie. Als je een andere nodig hebt, zal brew search postgresql de beschikbare versies weergeven. Als je PostgreSQL nodig hebt die met bepaalde opties is gebouwd, zal brew info postgresql een lijst weergeven van de opties die worden ondersteund. Als u een niet-ondersteunde build-optie nodig hebt, moet u de build mogelijk zelf uitvoeren, maar kunt u Homebrew nog steeds gebruiken om de algemene afhankelijkheden te installeren.

Start de server:

brew services start postgresql
 

Open de PostgreSQL-prompt

psql
 

Als psql klaagt dat er geen overeenkomstige database voor uw gebruiker is, voert u createdb .

Installatie op GNU + Linux

Op de meeste GNU + Linux-besturingssystemen kan PostgreSQL eenvoudig worden geïnstalleerd met behulp van de pakketbeheerder van het besturingssysteem.

Red Hat-familie

Opslagplaatsen zijn hier te vinden: https://yum.postgresql.org/repopackages.php

Download de repository naar de lokale machine met de opdracht

yum -y install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/X.X/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhatXX-X.X-X.noarch.rpm
 

Bekijk beschikbare pakketten:

yum list available | grep postgres*
 

Noodzakelijke pakketten zijn: postgresqlXX postgresqlXX-server postgresqlXX-libs postgresqlXX-contrib

Deze worden geïnstalleerd met de volgende opdracht: yum -y install postgresqlXX postgresqlXX-server postgresqlXX-libs postgresqlXX-contrib

Eenmaal geïnstalleerd, moet u de databaseservice starten als service-eigenaar (standaard is postgres). Dit wordt gedaan met de opdracht pg_ctl.

sudo -su postgres
./usr/pgsql-X.X/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/X.X/data start 
 

Om toegang te krijgen tot de DB in CLI voert u psql

Debian familie

Typ op Debian en afgeleide besturingssystemen:

sudo apt-get install postgresql
 

Hiermee wordt het PostgreSQL-serverpakket geïnstalleerd, in de standaardversie die wordt aangeboden door de pakketrepository's van het besturingssysteem.

Als de standaard geïnstalleerde versie niet de versie is die u wilt, kunt u de pakketbeheerder gebruiken om te zoeken naar specifieke versies die tegelijkertijd kunnen worden aangeboden.

U kunt ook de Yum-repository van het PostgreSQL-project (bekend als PGDG ) gebruiken om een andere versie te krijgen. Dit staat mogelijk versies toe die nog niet worden aangeboden door repositories van besturingssystemen.

PostgreSQL installeren op Windows

Hoewel het een goede gewoonte is om een op Unix gebaseerd besturingssysteem (bijv. Linux of BSD) te gebruiken als productieserver, kunt u PostgreSQL gemakkelijk op Windows installeren (hopelijk alleen als ontwikkelingsserver).

Download de Windows-installatiebinaire bestanden van EnterpriseDB: http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload Dit is een extern bedrijf dat is gestart door kernbijdragers van het PostgreSQL-project die de binaries voor Windows hebben geoptimaliseerd.

Selecteer de nieuwste stabiele (niet-bèta) versie (9.5.3 op het moment van schrijven). Waarschijnlijk wilt u het Win x86-64-pakket, maar als u een 32-bits versie van Windows gebruikt, die gebruikelijk is op oudere computers, selecteert u in plaats daarvan Win x86-32.

Opmerking: Schakelen tussen bèta- en stabiele versies houdt complexe taken in, zoals dumpen en herstellen. Upgraden binnen bèta of stabiele versie behoeft alleen een herstart van de service.

U kunt controleren of uw versie van Windows 32 of 64 bit is door naar Configuratiescherm -> Systeem en Beveiliging -> Systeem -> Systeemtype te gaan, met de melding "## - bit Besturingssysteem". Dit is het pad voor Windows 7, het kan enigszins verschillen in andere versies van Windows.

Selecteer in het installatieprogramma de pakketten die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • pgAdmin ( https://www.pgadmin.org ) is een gratis GUI voor het beheer van uw database en ik raad het ten zeerste aan. In 9.6 wordt dit standaard geïnstalleerd.
 • PostGIS ( http://postgis.net ) biedt georuimtelijke analysefuncties op GPS-coördinaten, afstanden enz. Erg populair bij GIS-ontwikkelaars.
 • Het taalpakket biedt vereiste bibliotheken voor officieel ondersteunde procedurele taal PL / Python, PL / Perl en PL / Tcl.
 • Andere pakketten zoals pgAgent, pgBouncer en Slony zijn nuttig voor grotere productieservers, alleen gecontroleerd als dat nodig is.

Al die optionele pakketten kunnen later worden geïnstalleerd via "Application Stack Builder".

Opmerking: er zijn ook andere niet-officieel ondersteunde talen zoals PL / V8 , PL / Lua PL / Java beschikbaar.

Open pgAdmin en maak verbinding met uw server door te dubbelklikken op de naam, bijv. "PostgreSQL 9.5 (localhost: 5432).

Vanaf dit punt kunt u gidsen volgen, zoals het uitstekende boek PostgreSQL: Up and Running, 2e editie ( http://shop.oreilly.com/product/0636920032144.do ).

Optioneel: handmatig opstarttype

PostgreSQL draait op de achtergrond als een service die iets anders is dan de meeste programma's. Dit is gebruikelijk voor databases en webservers. Het standaardstarttype is Automatisch, wat betekent dat het altijd wordt uitgevoerd zonder enige invoer van u.

Waarom zou u de PostgreSQL-service handmatig willen beheren? Als u uw pc een deel van de tijd gebruikt als ontwikkelingsserver en deze ook gebruikt om bijvoorbeeld videogames te spelen, kan PostegreSQL uw systeem een beetje vertragen terwijl het actief is.

Waarom zou je geen handmatige bediening willen? Het starten en stoppen van de service kan lastig zijn als u dit vaak doet.

Als u geen verschil in snelheid opmerkt en liever het gedoe vermijdt, laat dan het Opstarttype als Automatisch en negeer de rest van deze gids. Anders...

Ga naar Configuratiescherm -> Systeem en beveiliging -> Systeembeheer.

Selecteer "Services" in de lijst, klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Verzenden naar -> Bureaublad om een bureaubladpictogram te maken voor gemakkelijkere toegang.

Sluit het venster Systeembeheer en start vervolgens Services vanaf het bureaubladpictogram dat u zojuist hebt gemaakt.

Blader omlaag totdat u een service ziet met een naam als postgresql-x ## - 9. # (bijv. "Postgresql-x64-9.5").

Klik met de rechtermuisknop op de postgres-service en selecteer Eigenschappen -> Opstarttype -> Handmatig -> Toepassen -> OK. Je kunt het net zo gemakkelijk weer automatisch instellen.

Als u andere PostgreSQL-gerelateerde services in de lijst ziet, zoals "pgbouncer" of "PostgreSQL-planningsagent - pgAgent", kunt u hun opstarttype ook wijzigen in Handmatig omdat ze niet veel gebruiken als PostgreSQL niet actief is. Hoewel dit elke keer dat u start en stopt meer gedoe betekent, is het aan u. Ze gebruiken niet zoveel bronnen als PostgreSQL zelf en hebben mogelijk geen merkbare invloed op de prestaties van uw systeem.

Als de service wordt uitgevoerd, wordt in de status Gestart weergegeven, anders is deze niet actief.

Klik met de rechtermuisknop en selecteer Start. Een laadprompt wordt weergegeven en zou snel daarna vanzelf moeten verdwijnen. Als het een foutmelding geeft, probeer het dan nog een keer. Als dat niet werkt, was er een probleem met de installatie, mogelijk omdat u sommige instellingen in Windows hebt gewijzigd, veranderen de meeste mensen niet, dus het vinden van het probleem kan enige speurwerk vereisen.

Om postgres te stoppen, klik met de rechtermuisknop op de service en selecteer Stoppen.

Als u ooit een foutmelding krijgt terwijl u probeert verbinding te maken met uw database, controleert u Services om te controleren of deze actief is.

Voor andere zeer specifieke details over de EDB PostgreSQL-installatie, bijvoorbeeld de python-runtimeversie in het officiële taalpakket van een specifieke PostgreSQL-versie, raadpleegt u altijd de officiële EBD-installatiehandleiding , wijzigt u de versie in link met de hoofdversie van uw installatieprogramma.

Postgres.app voor Mac OSX

Een uiterst eenvoudige tool voor het installeren van PostgreSQL op een Mac is beschikbaar door Postgres.app te downloaden.
U kunt voorkeuren wijzigen zodat PostgreSQL op de achtergrond wordt uitgevoerd of alleen wanneer de toepassing wordt uitgevoerd.