CSS funkcja var ()


Przykład

Funkcja var () umożliwia dostęp do zmiennych CSS.

/* set a variable */
:root {
    --primary-color: blue;
}

/* access variable */
selector {
    color: var(--primary-color);
}

Ta funkcja jest obecnie w fazie rozwoju. Sprawdź caniuse.com, aby uzyskać najnowszą obsługę przeglądarki.