CSS kolor karetki


Przykład

Właściwość CSS koloru karetki określa kolor karetki, widoczny wskaźnik punktu wstawiania w elemencie, w którym tekst i inna treść są wstawiane przez pisanie lub edycję przez użytkownika.

HTML

<input id="example" />

CSS

#example {
  caret-color: red;
}

Zasoby: