Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Definiowanie i przypisywanie


Przykład

Blok, który wykonuje dodawanie dwóch liczb podwójnej precyzji, przypisanych do addition zmiennych:

double (^addition)(double, double) = ^double(double first, double second){
    return first + second;
};

Blok można następnie wywołać w następujący sposób:

double result = addition(1.0, 2.0); // result == 3.0