Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Twierdzenie


Przykład

@implemenetation Triangle

...

-(void)setAngles:(NSArray *)_angles {
  self.angles = _angles;
  
  NSAssert((self.angles.count == 3), @"Triangles must have 3 angles. Array '%@' has %i", self.angles, (int)self.angles.count);
  
  CGFloat angleA = [self.angles[0] floatValue];
  CGFloat angleB = [self.angles[1] floatValue];
  CGFloat angleC = [self.angles[2] floatValue];
  CGFloat sum = (angleA + angleB + angleC);
  NSAssert((sum == M_PI), @"Triangles' angles must add up to pi radians (180°). This triangle's angles add up to %f radians (%f°)", (float)sum, (float)(sum * (180.0f / M_PI)));
}

Te twierdzenia upewniają się, że nie podajesz trójkąta niepoprawnych kątów, rzucając wyjątek, jeśli tak robisz. Jeśli nie rzucą wyjątku niż trójkąt, to wcale nie będący prawdziwym trójkątem, może powodować błędy w późniejszym kodzie.