Looking for postgresql Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for postgresql Keywords? Try Ask4Keywords

postgresqlRozpoczęcie pracy z postgresql


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest postgresql i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w postgresql i link do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja dla postgresql jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Wersja Data wydania Data EOL
9,6 29.09.2016 2021-09-01
9.5 07.01.2016 2021-01-01
9.4 2014-12-18 01.12.2019
9.3 2013-09-09 01.01.2018
9.2 10.10.2012 01.09.2017
9.1 2011-09-12 01.09.2016
9.0 2010-09-20 01.09.2015
8.4 01.07.2009 01.07.2014

Jak zainstalować PostgreSQL przez MacPorts na OSX

Aby zainstalować PostgreSQL na OSX, musisz wiedzieć, które wersje są obecnie obsługiwane.

Użyj tego polecenia, aby zobaczyć, jakie wersje masz dostępne.

sudo port list | grep "^postgresql[[:digit:]]\{2\}[[:space:]]"
 

Powinieneś otrzymać listę, która wygląda mniej więcej tak:

postgresql80          @8.0.26     databases/postgresql80
postgresql81          @8.1.23     databases/postgresql81
postgresql82          @8.2.23     databases/postgresql82
postgresql83          @8.3.23     databases/postgresql83
postgresql84          @8.4.22     databases/postgresql84
postgresql90          @9.0.23     databases/postgresql90
postgresql91          @9.1.22     databases/postgresql91
postgresql92          @9.2.17     databases/postgresql92
postgresql93          @9.3.13     databases/postgresql93
postgresql94          @9.4.8     databases/postgresql94
postgresql95          @9.5.3     databases/postgresql95
postgresql96          @9.6beta2    databases/postgresql96
 

W tym przykładzie najnowsza wersja PostgreSQL obsługiwana w wersji 9.6, więc ją zainstalujemy.

sudo port install postgresql96-server postgresql96
 

Zobaczysz dziennik instalacji taki jak ten:

---> Computing dependencies for postgresql96-server
---> Dependencies to be installed: postgresql96
---> Fetching archive for postgresql96
---> Attempting to fetch postgresql96-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2 from     https://packages.macports.org/postgresql96
---> Attempting to fetch postgresql96-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2.rmd160 from https://packages.macports.org/postgresql96
---> Installing postgresql96 @9.6beta2_0
---> Activating postgresql96 @9.6beta2_0

To use the postgresql server, install the postgresql96-server port

---> Cleaning postgresql96
---> Fetching archive for postgresql96-server
---> Attempting to fetch postgresql96-server-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2 from https://packages.macports.org/postgresql96-server
---> Attempting to fetch postgresql96-server-9.6beta2_0.darwin_15.x86_64.tbz2.rmd160 from https://packages.macports.org/postgresql96-server
---> Installing postgresql96-server @9.6beta2_0
---> Activating postgresql96-server @9.6beta2_0

To create a database instance, after install do
 sudo mkdir -p /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
 sudo chown postgres:postgres /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
 sudo su postgres -c '/opt/local/lib/postgresql96/bin/initdb -D /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb'

---> Cleaning postgresql96-server
---> Computing dependencies for postgresql96
---> Cleaning postgresql96
---> Updating database of binaries
---> Scanning binaries for linking errors
---> No broken files found.
 

Dziennik zawiera instrukcje dotyczące pozostałych kroków instalacji, więc zrobimy to następnie.

sudo mkdir -p /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
sudo chown postgres:postgres /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
sudo su postgres -c '/opt/local/lib/postgresql96/bin/initdb -D /opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb'
 

Teraz uruchamiamy serwer:

sudo port load -w postgresql96-server
 

Sprawdź, czy możemy połączyć się z serwerem:

su postgres -c psql
 

Zobaczysz monit z postgres:

psql (9.6.1)
Type "help" for help.

postgres=#
 

Tutaj możesz wpisać zapytanie, aby zobaczyć, czy serwer działa.

postgres=#SELECT setting FROM pg_settings WHERE name='data_directory';
 

I zobacz odpowiedź:

        setting
------------------------------------------
/opt/local/var/db/postgresql96/defaultdb
(1 row)
postgres=#
 

Wpisz \ q, aby wyjść:

postgres=#\q
 

I wrócisz do polecenia powłoki.

Gratulacje! Masz teraz działającą instancję PostgreSQL na OS / X.

Zainstaluj PostgreSQL ze źródła w systemie Linux

Zależności:

 • GNU Make Version> 3.80
 • kompilator C ISO / ANSI (np. gcc)
 • ekstraktor jak smoła lub gzip
 • zlib-devel
 • readline-devel oder libedit-devel

Źródła: Link do najnowszego źródła (9.6.3)

Teraz możesz wyodrębnić pliki źródłowe:

tar -xzvf postgresql-9.6.3.tar.gz
 

Istnieje wiele różnych opcji konfiguracji PostgreSQL:

Pełny link do pełnej procedury instalacji

Mała lista dostępnych opcji:

 • --prefix=PATH ścieżka --prefix=PATH dla wszystkich plików
 • --exec-prefix=PATH Ścieżka --exec-prefix=PATH dla pliku zależnego od architekta
 • --bindir=PATH ścieżka --bindir=PATH dla programów wykonywalnych
 • --sysconfdir=PATH Ścieżka --sysconfdir=PATH dla plików konfiguracyjnych
 • --with-pgport=NUMBER określ port dla swojego serwera
 • --with-perl dodaje obsługę perla
 • --with-python dodaje obsługę python
 • --with-openssl dodaje obsługę openssl
 • --with-ldap dodaje obsługę ldap
 • --with-blocksize=BLOCKSIZE ustaw --with-blocksize=BLOCKSIZE w KB
  • BLOCKSIZE musi mieć moc 2 oraz od 1 do 32
 • --with-wal-segsize=SEGSIZE ustaw rozmiar segmentu WAL w MB
  • SEGSIZE musi mieć moc 2 między 1 a 64

Przejdź do nowo utworzonego folderu i uruchom skrypt cofigure z żądanymi opcjami:

./configure --exec=/usr/local/pgsql
 

Uruchom polecenie make aby utworzyć pliki obiektów

Uruchom polecenie make install aby zainstalować PostgreSQL z wbudowanych plików

Uruchom make clean aby posprzątać

Dla rozszerzenia przełącz katalog cd contrib , uruchom make i make install

Zainstaluj postgresql z naparem na Macu

Homebrew nazywa siebie „ brakującym menedżerem pakietów dla macOS ”. Można go używać do budowania i instalowania aplikacji i bibliotek. Po zainstalowaniu możesz użyć polecenia brew do zainstalowania PostgreSQL i jego zależności w następujący sposób:

brew update
brew install postgresql
 

Homebrew zazwyczaj instaluje najnowszą stabilną wersję. Jeśli potrzebujesz innego, brew search postgresql wyświetli listę dostępnych wersji. Jeśli potrzebujesz zbudować PostgreSQL z konkretnymi opcjami, to brew info postgresql wyświetli listę obsługiwanych opcji. Jeśli potrzebujesz nieobsługiwanej opcji kompilacji, być może będziesz musiał wykonać kompilację samodzielnie, ale nadal możesz użyć Homebrew do zainstalowania typowych zależności.

Uruchom serwer:

brew services start postgresql
 

Otwórz monit PostgreSQL

psql
 

Jeśli psql narzeka, że nie ma odpowiedniej bazy danych dla twojego użytkownika, uruchom createdb .

Instalacja na GNU + Linux

W większości systemów operacyjnych GNU + Linux PostgreSQL można łatwo zainstalować za pomocą menedżera pakietów systemu operacyjnego.

Rodzina Red Hat

Repozytoria można znaleźć tutaj: https://yum.postgresql.org/repopackages.php

Pobierz repozytorium na komputer lokalny za pomocą polecenia

yum -y install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/X.X/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhatXX-X.X-X.noarch.rpm
 

Wyświetl dostępne pakiety:

yum list available | grep postgres*
 

Niezbędne pakiety to: postgresqlXX postgresqlXX-server postgresqlXX-libs postgresqlXX-contrib

Są one instalowane za pomocą następującego polecenia: yum -y install postgresqlXX postgresqlXX-server postgresqlXX-libs postgresqlXX-contrib

Po zainstalowaniu musisz uruchomić usługę bazy danych jako właściciel usługi (domyślnie jest to postgres). Odbywa się to za pomocą polecenia pg_ctl.

sudo -su postgres
./usr/pgsql-X.X/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/X.X/data start 
 

Aby uzyskać dostęp do bazy danych w CLI, wpisz psql

Rodzina Debiana

W Debianie i pochodnych systemach operacyjnych wpisz:

sudo apt-get install postgresql
 

Spowoduje to zainstalowanie pakietu serwera PostgreSQL w domyślnej wersji oferowanej przez repozytoria pakietów systemu operacyjnego.

Jeśli domyślnie instalowana wersja nie jest tą, której szukasz, możesz użyć menedżera pakietów, aby wyszukać określone wersje, które mogą być jednocześnie oferowane.

Możesz również użyć repozytorium Yum dostarczonego przez projekt PostgreSQL (znany jako PGDG ), aby uzyskać inną wersję. Może to pozwolić na wersje, które nie są jeszcze oferowane przez repozytoria pakietów systemu operacyjnego.

Instalowanie PostgreSQL w systemie Windows

Chociaż dobrą praktyką jest używanie systemu operacyjnego opartego na Uniksie (np. Linux lub BSD) jako serwera produkcyjnego, możesz łatwo zainstalować PostgreSQL w systemie Windows (mam nadzieję, że tylko jako serwer programistyczny).

Pobierz pliki binarne instalacji systemu Windows ze strony EnterpriseDB: http://www.enterlictb.com/products-services-training/pgdownload Jest to firma zewnętrzna założona przez głównych współpracowników projektu PostgreSQL, którzy zoptymalizowali pliki binarne dla systemu Windows.

Wybierz najnowszą stabilną (niebędącą wersją beta) wersję (9.5.3 w momencie pisania). Najprawdopodobniej będziesz chciał pakiet Win x86-64, ale jeśli używasz 32-bitowej wersji systemu Windows, która jest powszechna na starszych komputerach, wybierz Win x86-32.

Uwaga: Przełączanie między wersją Beta a wersją stabilną będzie wymagało złożonych zadań, takich jak zrzut i przywracanie. Aktualizacja w wersji beta lub stabilnej wymaga jedynie ponownego uruchomienia usługi.

Możesz sprawdzić, czy twoja wersja systemu Windows jest 32- lub 64-bitowa, przechodząc do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> System -> Typ systemu, który powie „## - bitowy system operacyjny”. Jest to ścieżka do systemu Windows 7, może się nieco różnić w innych wersjach systemu Windows.

W instalatorze wybierz pakiety, których chcesz użyć. Na przykład:

 • pgAdmin ( https://www.pgadmin.org ) to darmowy GUI do zarządzania bazą danych i bardzo go polecam. W wersji 9.6 zostanie to zainstalowane domyślnie.
 • PostGIS ( http://postgis.net ) zapewnia funkcje analizy geoprzestrzennej współrzędnych GPS, odległości itp. Bardzo popularne wśród programistów GIS.
 • Pakiet językowy zawiera wymagane biblioteki dla oficjalnie obsługiwanego języka proceduralnego PL / Python, PL / Perl i PL / Tcl.
 • Inne pakiety, takie jak pgAgent, pgBouncer i Slony, są przydatne dla większych serwerów produkcyjnych, sprawdzane tylko w razie potrzeby.

Wszystkie te opcjonalne pakiety można później zainstalować za pomocą „Application Stack Builder”.

Uwaga: Dostępne są również inne nieoficjalnie obsługiwane języki, takie jak PL / V8 , PL / Lua PL / Java.

Otwórz pgAdmin i połącz się z serwerem, klikając dwukrotnie jego nazwę, np. „PostgreSQL 9.5 (localhost: 5432).

Od tego momentu możesz śledzić przewodniki, takie jak doskonała książka PostgreSQL: Up and Running, 2nd Edition ( http://shop.oreilly.com/product/0636920032144.do ).

Opcjonalnie: Typ uruchomienia usługi ręcznej

PostgreSQL działa jako usługa w tle, która różni się nieco od większości programów. Jest to typowe dla baz danych i serwerów WWW. Domyślnym typem uruchomienia jest Automatyczny, co oznacza, że zawsze będzie działał bez żadnego wkładu użytkownika.

Dlaczego chcesz ręcznie kontrolować usługę PostgreSQL? Jeśli używasz komputera jako serwera programistycznego, a także używasz go np. Do grania w gry wideo, PostegreSQL może nieco spowolnić twój system podczas jego działania.

Dlaczego nie chcesz sterować ręcznie? Uruchamianie i zatrzymywanie usługi może być kłopotliwe, jeśli robisz to często.

Jeśli nie zauważysz żadnej różnicy prędkości i wolisz unikać problemów, pozostaw Typ uruchamiania jako Automatyczny i zignoruj resztę tego przewodnika. Inaczej...

Przejdź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Narzędzia administracyjne.

Wybierz „Usługi” z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy jego ikonę i wybierz Wyślij do -> Pulpit, aby utworzyć ikonę pulpitu, aby uzyskać bardziej wygodny dostęp.

Zamknij okno Narzędzia administracyjne, a następnie uruchom Usługi z właśnie utworzonej ikony pulpitu.

Przewiń w dół, aż zobaczysz usługę o nazwie postgresql-x ## - 9. # (np. „Postgresql-x64-9.5”).

Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę postgres, wybierz Właściwości -> Typ uruchomienia -> Ręcznie -> Zastosuj -> OK. Możesz równie łatwo zmienić go z powrotem na automatyczny.

Jeśli zobaczysz na liście inne usługi związane z PostgreSQL, takie jak „pgbouncer” lub „Agent planowania PostgreSQL - pgAgent”, możesz również zmienić ich Typ uruchamiania na Ręczny, ponieważ nie są one zbyt przydatne, jeśli PostgreSQL nie jest uruchomiony. Chociaż będzie to oznaczać więcej problemów za każdym razem, gdy zaczniesz i zatrzymasz, więc to zależy od ciebie. Nie używają tyle zasobów, co sam PostgreSQL i mogą nie mieć zauważalnego wpływu na wydajność twojego systemu.

Jeśli usługa jest uruchomiona, jej stan wyświetli komunikat Uruchomiono, w przeciwnym razie nie będzie uruchomiona.

Aby rozpocząć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Start. Wyświetli się monit o załadowanie i wkrótce powinien zniknąć. Jeśli pojawi się błąd, spróbuj ponownie. Jeśli to nie zadziała, oznacza to, że wystąpił problem z instalacją, być może dlatego, że zmieniłeś niektóre ustawienia w systemie Windows, większość ludzi się nie zmienia, więc znalezienie problemu może wymagać trochę przestoju.

Aby zatrzymać postgres, kliknij usługę prawym przyciskiem myszy i wybierz Stop.

Jeśli kiedykolwiek wystąpi błąd podczas próby połączenia się z bazą danych, sprawdź Usługi, aby upewnić się, że działa.

Aby zapoznać się z innymi bardzo szczegółowymi szczegółami dotyczącymi instalacji EDB PostgreSQL, np. Wersja środowiska wykonawczego Python w oficjalnym pakiecie językowym określonej wersji PostgreSQL, zawsze zapoznaj się z oficjalnym przewodnikiem instalacji EBD , zmień wersję w linku do głównej wersji instalatora.

Postgres.app dla Mac OSX

Niezwykle proste narzędzie do instalowania PostgreSQL na komputerze Mac jest dostępne po pobraniu Postgres.app .
Możesz zmienić preferencje, aby PostgreSQL działał w tle lub tylko wtedy, gdy aplikacja jest uruchomiona.