CSSfunktioner


Syntax

  • <calc()> = calc( <calc-sum> )
  • <calc-sum> = <calc-product> [ [ '+' | '-' ] <calc-product> ]*
  • <calc-product> = <calc-value> [ '*' <calc-value> | '/' <number> ]*
  • <calc-value> = <number> | <dimension> | <percentage> | ( <calc-sum> )

Anmärkningar

För calc() krävs vitt utrymme runt operatörerna " - " och " + ", men inte " * " eller " / ".

Alla enheter måste vara av samma typ; att försöka multiplicera en höjd med en tidsvaraktighet, till exempel, är ogiltig.

funktioner Relaterade exempel