Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Skapa en kategori på XCode


Exempel

Kategorier ger möjlighet att lägga till lite extra funktionalitet till ett objekt utan att underklassificera eller ändra det faktiska objektet.

Vi vill till exempel ställa in några anpassade teckensnitt. Låt oss skapa en kategori som lägger till funktionalitet i UIFont klassen. Öppna ditt XCode-projekt, klicka på File -> New -> File och välj Objective-C file , klicka på Nästa ange ditt kategorin namn säga "CustomFont" välj filtyp som kategori och klass som UIFont och klicka sedan på "Nästa" följt av "Skapa. "

ange bildbeskrivning här

ange bildbeskrivning här

Förklara kategorimetoden: -

Klicka på "UIFont + CustomFonts.h" för att se rubrikfilen för den nya kategorin. Lägg till följande kod i gränssnittet för att deklarera metoden.

@interface UIFont (CustomFonts)

+(UIFont *)productSansRegularFontWithSize:(CGFloat)size;

@end

Implementera nu kategorimetoden: -

Klicka på "UIFont + CustomFonts.m" för att se kategorins implementeringsfil. Lägg till följande kod för att skapa en metod som ställer in ProductSansRegular Font.

+(UIFont *)productSansRegularFontWithSize:(CGFloat)size{
    
    return [UIFont fontWithName:@"ProductSans-Regular" size:size];
    
}

Importera din kategori

#import "UIFont+CustomFonts.h"

Ställ nu Label-typsnittet

[self.label setFont:[UIFont productSansRegularFontWithSize:16.0]];