Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Definiera och tilldela


Exempel

Ett block som utför tillägg av två dubbla precisionsnummer, tilldelade variabel addition :

double (^addition)(double, double) = ^double(double first, double second){
    return first + second;
};

Därefter kan blocket kallas så:

double result = addition(1.0, 2.0); // result == 3.0