Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Vad är Grand central sändning.


Exempel

Vad är samtidighet?

  • Att göra flera saker samtidigt.
  • Utnyttjar antalet kärnor som finns tillgängliga i flerkärniga CPU: er.
  • Kör flera program parallellt.

Mål för samtidighet

  • Kör program i bakgrunden utan att skada CPU.
  • Definiera uppgifter, definiera regler och låt systemet ta ansvaret för att utföra dem.
  • Förbättra lyhördheten genom att se till att huvudtråden är fri att svara på användarhändelser.

DISPATCH QUEUES

Stora centrala avsändningsköer gör att vi kan utföra godtyckliga kodblock antingen asynkront eller synkront. Alla avsändningsköar är först in - först ut Alla uppgifter som läggs till avsändningskön startas i den ordning de lades till sändningskön.