Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language hävda


Exempel

@implemenetation Triangle

...

-(void)setAngles:(NSArray *)_angles {
  self.angles = _angles;
  
  NSAssert((self.angles.count == 3), @"Triangles must have 3 angles. Array '%@' has %i", self.angles, (int)self.angles.count);
  
  CGFloat angleA = [self.angles[0] floatValue];
  CGFloat angleB = [self.angles[1] floatValue];
  CGFloat angleC = [self.angles[2] floatValue];
  CGFloat sum = (angleA + angleB + angleC);
  NSAssert((sum == M_PI), @"Triangles' angles must add up to pi radians (180°). This triangle's angles add up to %f radians (%f°)", (float)sum, (float)(sum * (180.0f / M_PI)));
}

Dessa påståenden ser till att du inte ger en triangel felaktiga vinklar genom att kasta ett undantag om du gör det. Om de inte kastar ett undantag än triangeln, inte alls är en riktig triangel, kan det orsaka några fel i senare kod.