Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language 系统区域设置信息


+currentCalendar返回当前用户的逻辑日历。

    NSCalendar *calender = [NSCalendar currentCalendar];
    NSLog(@"%@",calender);

+autoupdatingCurrentCalendar返回当前用户的当前逻辑日历。

NSCalendar *calender = [NSCalendar autoupdatingCurrentCalendar];
NSLog(@"%@",calender);