Looking for ruby Keywords? Try Ask4Keywords

Ruby Language Veilige Monkey-patching met verfijningen


Voorbeeld

Sinds Ruby 2.0 biedt Ruby veiligere Monkey Patching met verfijningen. In feite staat het toe om de Monkey Patched-code te beperken om alleen van toepassing te zijn wanneer deze wordt gevraagd.

Eerst maken we een verfijning in een module:

module RefiningString
 refine String do
  def reverse
   "Hell riders"
  end
 end
end

Dan kunnen we beslissen waar het te gebruiken:

class AClassWithoutMP  
 def initialize(str)
  @str = str
 end
  
 def reverse
  @str.reverse
 end
end

class AClassWithMP
 using RefiningString

 def initialize(str)
  @str = str
 end
  
 def reverse
  str.reverse
 end
end

AClassWithoutMP.new("hello".reverse # => "olle"
AClassWithMP.new("hello").reverse # "Hell riders"