Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Korzystanie z Grand Central Dispatch (GCD)


Przykład

GCD zagwarantuje, że twój singleton zostanie utworzony tylko raz, nawet jeśli zostanie wywołany z wielu wątków. Wstaw to do dowolnej klasy dla instancji singleton o nazwie shared .

+ (instancetype)shared {

  // Variable that will point to the singleton instance. The `static`
  // modifier makes it behave like a global variable: the value assigned
  // to it will "survive" the method call.
  static id _shared;

  static dispatch_once_t _onceToken;
  dispatch_once(&_onceToken, ^{

    // This block is only executed once, in a thread-safe way.
    // Create the instance and assign it to the static variable.
    _shared = [self new];
  });

  return _shared;
}