Looking for ruby Keywords? Try Ask4Keywords

Ruby Language Bezpieczne łatanie małp z udoskonaleniami


Przykład

Od Ruby 2.0 Ruby pozwala na bezpieczniejsze łatanie małp z udoskonaleniami. Zasadniczo pozwala to ograniczyć kod Monkey Patched do stosowania tylko wtedy, gdy jest wymagany.

Najpierw tworzymy udoskonalenie w module:

module RefiningString
 refine String do
  def reverse
   "Hell riders"
  end
 end
end

Następnie możemy zdecydować, gdzie go użyć:

class AClassWithoutMP  
 def initialize(str)
  @str = str
 end
  
 def reverse
  @str.reverse
 end
end

class AClassWithMP
 using RefiningString

 def initialize(str)
  @str = str
 end
  
 def reverse
  str.reverse
 end
end

AClassWithoutMP.new("hello".reverse # => "olle"
AClassWithMP.new("hello").reverse # "Hell riders"