Looking for ruby Keywords? Try Ask4Keywords

Ruby Language Safe Monkey lappning med förfining


Exempel

Sedan Ruby 2.0 tillåter Ruby att ha säkrare Monkey Patching med förfining. I grunden tillåter det att begränsa Monkey Patched-koden till att endast gälla när den begärs.

Först skapar vi en förfining i en modul:

module RefiningString
 refine String do
  def reverse
   "Hell riders"
  end
 end
end

Då kan vi bestämma var vi ska använda det:

class AClassWithoutMP  
 def initialize(str)
  @str = str
 end
  
 def reverse
  @str.reverse
 end
end

class AClassWithMP
 using RefiningString

 def initialize(str)
  @str = str
 end
  
 def reverse
  str.reverse
 end
end

AClassWithoutMP.new("hello".reverse # => "olle"
AClassWithMP.new("hello").reverse # "Hell riders"