HTMLElementy sterowania wejściami


Wprowadzenie

Kluczowym składnikiem interaktywnych systemów sieciowych, tagi wejściowe są elementami HTML zaprojektowanymi tak, aby pobierać od użytkowników określoną formę wprowadzania danych. Różne typy elementów wejściowych mogą regulować wprowadzane dane, aby dopasować je do określonego formatu i zapewnić bezpieczeństwo wprowadzania hasła.

Składnia

  • <input type="" name="" value="">

Parametry

Parametr Detale
klasa Wskazuje klasę wejścia
ID Wskazuje identyfikator wejścia
rodzaj Określa typ kontroli wejścia do wyświetlenia. Dopuszczalne wartości to hidden , text , tel , url , url email , password , date , time , number , range , color , checkbox , radio , file , submit , image , reset i button . Domyślnie jest to text jeśli nie jest określony, jeśli wartość jest nieprawidłowa lub jeśli przeglądarka nie obsługuje określonego typu.
Nazwa Wskazuje nazwę wejścia
niepełnosprawny Wartość logiczna wskazująca, że dane wejściowe powinny być wyłączone. Wyłączone elementy sterujące nie mogą być edytowane, nie są wysyłane po przesłaniu formularza i nie mogą być aktywowane.
sprawdzone Gdy wartością atrybutu type jest radio lub pole wyboru, obecność tego atrybutu logicznego wskazuje, że formant jest domyślnie zaznaczony; w przeciwnym razie zostanie zignorowany.
wielokrotność HTML5 Wskazuje, że można przekazać wiele plików lub wartości (dotyczy tylko danych wejściowych typu file i email - email )
symbol zastępczy HTML5 Wskazówka dla użytkownika, co można wprowadzić do kontrolki. Tekst zastępczy nie może zawierać znaków powrotu karetki ani linii
autouzupełnienie HTML5 Wskazuje, czy wartość kontrolki może zostać automatycznie uzupełniona przez przeglądarkę.
tylko czytać Wartość logiczna wskazująca, że danych wejściowych nie można edytować. Kontrole tylko do odczytu są nadal wysyłane po przesłaniu formularza, ale nie zostaną zogniskowane. HTML5: Ten atrybut jest ignorowany, gdy wartość atrybutu type jest ustawiona na hidden , range , color , checkbox , radio , file lub button .
wymagany HTML5 Wskazuje, że wartość musi być obecna lub element musi zostać sprawdzony, aby formularz został przesłany
alt Alternatywny tekst dla obrazów, na wypadek, gdyby nie były wyświetlane.
autofocus Element <input> powinien uzyskać fokus podczas ładowania strony.
wartość Określa wartość elementu <input> .
krok Atrybut step określa przedziały liczby prawnej. Działa z następującymi typami danych wejściowych: number , range , date , date datetime-local time datetime-local , month , time i week .

Uwagi

Podobnie jak w przypadku innych pustych elementów HTML5, <input> jest samozamykające i może być zapisane <input /> . HTML5 nie wymaga tego ukośnika.

Poniżej przedstawiono poprawne typy danych wejściowych w HTML:

5

Poniżej przedstawiono nowo wprowadzone typy wprowadzania w ramach standardu HTML 5. Niektóre z tych typów nie są obsługiwane przez wszystkie przeglądarki internetowe. W przypadku, gdy typ nie jest obsługiwany, elementem wejściowym będzie domyślnie typ text .

Aby sprawdzić, które przeglądarki obsługują typy, możesz przejść do caniuse.com .

Elementy sterowania wejściami Powiązane przykłady