JavaScriptJSON


Wprowadzenie

JSON (JavaScript Object Notation) to lekki format wymiany danych. Ludziom łatwo jest czytać i pisać, a maszyny parsować i generować. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że w JavaScript JSON jest łańcuchem, a nie obiektem.

Podstawowy przegląd można znaleźć na stronie internetowej json.org, która zawiera również łącza do implementacji standardu w wielu różnych językach programowania.

Składnia

  • JSON.parse (input [, reviver])
  • JSON.stringify (wartość [, zamiennik [, spacja]])

Parametry

Parametr Detale
JSON.parse Analizuj ciąg JSON
input(string) Ciąg JSON do przeanalizowania.
reviver(function) Określa transformację wejściowego ciągu JSON.
JSON.stringify Serializuj wartość możliwą do serializacji
value(string) Wartość do serializacji zgodnie ze specyfikacją JSON.
replacer(function lub String[] lub Number[]) Selektywnie obejmuje niektóre właściwości obiektu value .
space(String lub Number ) Jeśli number jest, to space liczba whitespaces zostanie wstawiony od czytelności. Jeśli podano string , ciąg (pierwsze 10 znaków) zostanie użyty jako białe znaki.

Uwagi

Metody użyteczności JSON zostały najpierw znormalizowane w ECMAScript 5.1 §15.12 .

Format został formalnie zdefiniowany w aplikacji / json Media Type dla JSON (RFC 4627 lipca 2006), który został później zaktualizowany w formacie JSON Data Interchange Format (RFC 7158 marca 2013 r., ECMA-404 października 2013 r. I RFC 7159 marca 2014 r.).

Aby udostępnić te metody w starych przeglądarkach, takich jak Internet Explorer 8, użyj json2.js Douglasa Crockforda .

JSON Powiązane przykłady