JavaScriptObiekt nawigatora


Składnia

  • var userAgent = navigator.userAgent; / * Można go po prostu przypisać do zmiennej * /

Uwagi

  1. Nie ma publicznego standardu dla obiektu Navigator , jednak obsługują go wszystkie główne przeglądarki.

  2. Właściwość navigator.product nie może być uważana za niezawodny sposób na uzyskanie nazwy silnika przeglądarki, ponieważ większość przeglądarek zwróci Gecko . Ponadto nie jest obsługiwany w:

    • Internet Explorer 10 i poniżej
    • Opera 12 i nowsza
  3. W przeglądarce Internet Explorer właściwość navigator.geolocation nie jest obsługiwana w wersjach starszych niż IE 8

  4. Właściwość navigator.appCodeName zwraca Mozilla dla wszystkich współczesnych przeglądarek.

Obiekt nawigatora Powiązane przykłady