SQLRozpoczęcie pracy z SQL


Uwagi

SQL to język zapytań strukturalnych używany do zarządzania danymi w systemie relacyjnych baz danych. Różni dostawcy poprawili język i mają różnorodne smaki dla tego języka.

Uwaga: ten znacznik wyraźnie odnosi się do standardu SQL ISO / ANSI ; nie do żadnego konkretnego wdrożenia tego standardu.

Wersje

Wersja Krótkie imię Standard Data wydania
1986 SQL-86 ANSI X3.135-1986, ISO 9075: 1987 1986-01-01
1989 SQL-89 ANSI X3.135-1989, ISO / IEC 9075: 1989 1989-01-01
1992 SQL-92 ISO / IEC 9075: 1992 1992-01-01
1999 SQL: 1999 ISO / IEC 9075: 1999 1999-12-16
2003 SQL: 2003 ISO / IEC 9075: 2003 2003-12-15
2006 SQL: 2006 ISO / IEC 9075: 2006 2006-06-01
2008 SQL: 2008 ISO / IEC 9075: 2008 2008-07-15
2011 r SQL: 2011 ISO / IEC 9075: 2011 15.12.2011
2016 r SQL: 2016 ISO / IEC 9075: 2016 01.12.2016

Przegląd

Structured Query Language (SQL) to specjalny język programowania przeznaczony do zarządzania danymi przechowywanymi w systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS). Języki podobne do SQL mogą być również używane w systemach RDSMS (Relational Data Stream Management Systems) lub w bazach danych „nie tylko SQL” (NoSQL).

SQL składa się z 3 głównych podjęzyków:

  1. Data Definition Language (DDL): do tworzenia i modyfikowania struktury bazy danych;
  2. Data Manipulation Language (DML): do wykonywania operacji odczytu, wstawiania, aktualizacji i usuwania danych bazy danych;
  3. Język kontroli danych (DCL): do kontroli dostępu do danych przechowywanych w bazie danych.

Artykuł SQL na Wikipedii

Podstawowymi operacjami DML są Tworzenie, Odczytywanie, Aktualizacja i Usuwanie (w skrócie CRUD), które są wykonywane przez instrukcje INSERT , SELECT , UPDATE i DELETE .
Istnieje również (ostatnio dodana) instrukcja MERGE , która może wykonywać wszystkie 3 operacje zapisu (INSERT, UPDATE, DELETE).

Artykuł CRUD na Wikipedii


Wiele baz danych SQL jest zaimplementowanych jako systemy klient / serwer; termin „serwer SQL” opisuje taką bazę danych.
W tym samym czasie Microsoft tworzy bazę danych o nazwie „SQL Server”. Chociaż ta baza danych mówi dialektem SQL, informacje specyficzne dla tej bazy danych nie znajdują się w temacie w tym znaczniku, ale należą do dokumentacji SQL Server .