JavaScriptJSON


Introduktion

JSON (JavaScript Object Notation) är ett lätt datautbytesformat. Det är lätt för människor att läsa och skriva och enkelt för maskiner att analysera och generera. Det är viktigt att inse att JSON i JavaScript är en sträng och inte ett objekt.

En grundläggande översikt kan hittas på json.org- webbplatsen som också innehåller länkar till implementeringar av standarden på många olika programmeringsspråk.

Syntax

  • JSON.parse (input [, reviver])
  • JSON.stringify (värde [, ersättare [, utrymme]])

parametrar

Parameter detaljer
JSON.parse Analysera en JSON-sträng
input(string) JSON-sträng som ska analyseras.
reviver(function) Föreskriver en transformation för den inmatade JSON-strängen.
JSON.stringify Serialisera ett serievärde
value(string) Värde som ska serialiseras enligt JSON-specifikationen.
replacer(function eller String[] eller Number[]) Selektivt inkluderar vissa egenskaper hos value
space(String eller Number ) Om ett number tillhandahålls, kommer space på vitutrymmen att läggas till av läsbarheten. Om en string tillhandahålls kommer strängen (de första 10 tecknen) att användas som blanksteg.

Anmärkningar

Användningsmetoderna JSON standardiserades först i ECMAScript 5.1 §15.12 .

Formatet definierades formellt i applikationen / json Media Type för JSON (RFC 4627 juli 2006) som senare uppdaterades i JSON Data Interchange Format (RFC 7158 mars 2013, ECMA-404 oktober 2013 och RFC 7159 mars 2014).

För att göra dessa metoder tillgängliga i gamla webbläsare som Internet Explorer 8, använd Douglas Crockfords json2.js .

JSON Relaterade exempel