JavaScriptNavigatorobjekt


Syntax

  • var userAgent = navigator.userAgent; / * Det kan helt enkelt tilldelas en variabel * /

Anmärkningar

  1. Det finns ingen offentlig standard för Navigator objektet, men alla stora webbläsare stöder det.

  2. Egenskapen navigator.product kan inte betraktas som ett pålitligt sätt att få webbläsarens motornamn eftersom de flesta webbläsare kommer att returnera Gecko . Dessutom stöds det inte i:

    • Internet Explorer 10 och nedan
    • Opera 12 och högre
  3. I Internet Explorer stöds inte egenskapen navigator.geolocation i versioner äldre än IE 8

  4. Egenskapen navigator.appCodeName returnerar Mozilla för alla moderna webbläsare.

Navigatorobjekt Relaterade exempel